Bont

Over bont is veel gezegd en geschreven. Iedereen heeft daarover zijn eigen mening. Feiten en fabels lopen daarbij dikwijls door elkaar heen en is daarom een controversieel onderwerp. Tegenwoordig telt alleen verantwoord bont. Dat betekent dus kiezen tussen wat wel en vooral ook wat niet kan. Geen bont van bedreigde diersoorten, geen bont van zeehonden, maar bont afkomstig van bronnen die het predikaat verantwoord verdienen: de restproducten van vleesconsumptie, pelsdierenhouderijen en wildvangst zoals natuurregulatie en plaagbestrijding.

Hergebruik bont

De lange levensduur van bont is met geen ander materiaal te vergelijken. Verouderde bontmantels komen dan ook uit de kast, om via een ‘restyling’ weer volledig te kunnen aansluiten bij de nieuwe modetrends.

Soorten bont

Op pagina soorten bont staan 12 bontsoorten beschreven. Nertsbont is een bekende, deze is vaak afkomstig uit Canada, de Verenigde Staten, Scandinavië, Engeland en Nederland. Behoort tot de edelpelsdieren. Dicht, zijdeachtig, middellang van haar. Sterke bontsoort, zeer fraai en zeer gevarieerd. Gewoonlijk in natuurlijke kleur (donker) bruin. Vele andere tinten zijn door kleurmutaties natuurlijk verkregen. Wordt ook onder de Engels naam ‘mink’ verhandeld.

Verbod

De ‘Wet verbod pelsdierhouderij’ is in 2013 ingegaan en schrijft deze voor dat pelsdierhouders tot 1 januari 2024 onder bepaalde voorwaarden door mogen gaan met hun activiteiten. Daarna verdwijnt deze sector. Vertegenwoordigers van deze sector zijn in hoger beroep en in cassatie gegaan maar hebben deze verloren. De wet is rechtsgeldig door de uitspraak van de Hoge Raad op 16 december 2016. Ga naar: verbod pelsdieren fokken en wetgeving verbod pelsdierhouderijen. In de media: Lege nertsenstallen en miljoenenomzet achter laten

De NFE (Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders) zelf aan het woord:


Betekenis ‘controversieel’

Voor degenen die niet weten wat een controversieel onderwerp is, de definitie van ‘controversieel’ volgens Van Dale Woordenboeken: ‘tot een controverse leidend‘. En dat betekent weer ‘strijd, tegenstelling‘, wat het geval is betreffende ‘bont’ en andere onderwerpen zoals kolenmijnen, de bio-industrie etc. etc..

Willekeurig, een aantal onderwerpen:

0. Bont – huiden
Alternatief: nepbont of gerecycled bont

1. Kolen – kolenmijnen
Alternatief: duurzame energie zoals gebruik van een zonneboiler bijv..

2. Asbest – asbesthoudende bouwmaterialen
Alternatief: moderne bouwmaterialen zonder asbesthoudende materialen, denk aan trapezium dakplaten van aluminium i.p.v. asbesthoudende golfplaten.

3. Plastic verpakkingsafval – plasticafval
Alternatief: gerecycled plastic, minder plastic gebruik of plastic vervangers