Labels

In Nederland kan de consument vragen naar twee labels die zekerheid geven over de herkomst van bont, het Furlab label en het Origin Assured label. Informatie over deze labels treft u op:

 

www.furlab.nl
www.originassured.com

www.furlablabel.nl