Herkomst

Bont is een duurzaam, biologisch afbreekbaar product afkomstig van een zichzelf steeds vernieuwende natuurlijke hulpbron. Mits verantwoord gebruikt zal er altijd voldoende bont beschikbaar zijn. De gebruiksduur van bont kan oplopen tot ruim twintig jaar en bont kan meerdere malen worden hergebruikt.

 

Het NBI en haar leden staan voor bont verkregen uit bronnen waar dierenwelzijn is gegarandeerd.

 

Het in Nederland verkochte bont is afkomstig uit drie bronnen:

  1. De restproducten van vleesconsumptie (lammeren, geiten, konijnen).
  2. De restproducten van plaagbestrijding (muskusrat, opossum, wasbeer).
  3. Pelsdierenhouderijen (nerts, vos)

Meer informatie vindt u op de website:

 

www.alleswetenoverbont.nl

 

of van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders:

 

www.nfe.nl